Rabu, 02 Oktober 2013

TUGAS BI 2 SINONIM , ANTONIM , ANALOGI , PENALARAN

nama : Dewi lestari
Kelas : 3EB11
Mata Kuliah : Bahasa Indonesia 2 #
Type  : Sofskill
Dosen : BU TRI WAHYU RETNO N

PTA Sinonim
      1.   MODERN
a.       Modis
b.      Cepat
c.       Kadaluarsa
d.      Canggih
e.      Mutakhir
Jawaban : E
pembahasan : MODERN berarti terbaru , mutakhir , sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman
2.    2.    KULMINASI
a.       Keadaan emosi
b.      Panas matahari
c.       Tingkatan tertinggi
d.      Optimum
e.      Pendingin
Jawaban  : C
Pembahasan : KULMINASI berarti puncak tertinggi , tingkatan tertinggi
3.   3.     ANEMIA
a.       Kurang gizi
b.      Tambah darah
c.       Kurang darah
d.      Susah tidur
e.      Donor
Jawaban : C
Pembahasan : Anemia = penyakit kekurangan kadar hemoglobin di dalam darah ; kekurangan butir darah merah

4.      4.  NORMA
a.       Adat
b.      Hukum
c.       Kebiasaan
d.      Undang-undang
e.      Aturan
Jawaban : C
Pembahasan : Norma = aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat ;dipakai  sebagai panduan tatanan ; dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima


5.    5.    DEFLEKSI
a.       Penyimapangan
b.      Pengandaan
c.       Refleksi
d.      Pembetulan
e.      Teratur
Jawaban : A
Pembahasan : Penyimpangan arah , misalkan penyimpangan arah angina yang disebabkan oleh rotasi Bumi

PTA Antonim
1.      
       1. SKEPTIS
a.       Jujur
b.      Yakin
c.       Ragu
d.      Curiga
e.      Malu
Jawaban : B
pembahasan : Skeptis = Ragu-ragu . lawan kata yang tepat untuk kata skeptis adalah kata yakin

2.       2. KONSERVASI
a.       Interpretasi
b.      Perlindungan
c.       Konservatori
d.      Kuno
e.      Eksploitasi
Jawaban : E
Pemnahasan : Konservasi =pemeliharaan ;perlindungan.Lawan kata yang tepat untuk kata Konservasi adalah kata eksploitasi , yang berarti kata penambahan hukuman

3.       3. REMISI
a.       Pengurangan
b.      Keringanan
c.       Amesti
d.      Penambahan hukuman
e.      Kehilangan
Jawaban : D
Pembahasan : Remisi = pengampunan hukuman .Lawan kata yang tepat untuk kata remisi adalah penambahan hukuman


4.      4.  KEBAL
a.       Mempan
b.      Kuat
c.       Ampuh
d.      Anti
e.      Lemah
Jawaban : A
Pembahasan : Kebal= Tidak mempan . Lawan kata yang tepat untuk kata kebal adalah kata mempan

5.    5.    KONSUMEN
a.       Pembagian
b.      Pembeli
c.       Penjual
d.      Pencari
e.      Penghasil 
Jawaban : E
pembahasan : Konsumen =pemakai hasil industri . Lawan kata yang tepat untuk kata konsumen adalah kata penghasil
PTA Analogi
1.       1.TIMUR : BARAT = … : …
a.       Selatan : Barat
b.      Utara : Selatan
c.       Hari : Bulan
d.      Siang : Malam
e.      Terang : Gelap
Jawaban : B
arah timur berlawanan dengan arah barat , arah utara berlawanan dengan arah selatan

2.      2. PADI : LUMBUNG = … : …
a.       Sarang : Burung
b.      Buku : Perpustakaan
c.       Rumah : Orang
d.      Pensil : Buku
e.      Pekerja : Gedung
Jawaban : B
Padi terletak di lumbung , Buku terletak di perpustakaan 

3.      3. PUSKESMAS : SEHAT = … : …
a.       Karyawan : Gaji
b.      Sakit : Dokter
c.       Sekolah : Pandai
d.      Masjid : Ibadah
e.      Yoga : Sembur
Jawaban : C
Orang pergi ke puskesmas agar menjadi sehat , Orang pergi ke sekolah agar menjadi pandai
4.       
      4. KURSI : ROTAN = PINTU : ….
a.       Atap
b.      Dinding
c.       Kayu
d.      Bangku
e.      Pohon
Jawaban : C
Kursi terbuat dari rotan , Pintu terbuat dari kayu
5.      5.  API : HANGUS = AIR : …
a.       Panas
b.      Menyala
c.       Basah
d.      Merah
e.      Asap
Jawaban : C
Jika terkena api akan menjadi hangus , Jika terkena air menjadi basah

PTA Penalaran
1.       1. Semua ikan hidup di air . Sebagian ikan hidup di air laut . Ikan lele hidup di air tawar .
a.       Ikan bandeng hidup di air payau
b.      Ikan hiu hidup di air laut
c.       Lele mungkin dapat hidup di air laut
d.      Udang bukan termasuk jenis ikan
e.      Lele termasuk sebagian ikan yang hidup di air tawar
Karena sebagian ikan hidup di air laut , sementara semua ikan hidup di air , maka lele pasti termasuk dalam sebagian ikan yang hidup di air tawar , karena ikan lele hidup di air tawar
Jawaban : E2.       2. Semua anak Pak Herman kurus , kecuali anak perempuan satu-satunya . Dian anak perempuan yang kurus
a.       Dian teman anak Pak Herman
b.      Dian bukan anak Pak Herman
c.       Dian anak tetangga Pak Herman
d.      Dian anak teman Pak Herman
Dian anak perempuan yang kurus . Anak perempuan satu-satunya dari Pak Herman tidak kurus jadi , Dian bukan anak Pak Herman
Jawaban : B

3.      3.  Semua pelari adalah atlet . Sebagian atlet bukan laki-laki
a.       Semua laki-laki adalah pelari
b.      Sebagian pelari bukan laki-laki
c.       Sebagian laki-laki bukan atlet
d.      Semua pelari adalah laki-laki
e.      Semua laki-laki bukan pelari
Karena semua pelari adalah atlet , dan sebagian atlet bukanlah laki-laki , maka sebagian pelari ( mungkin juga ) bukan laki laki
Jawaban : B

4.      4.  Semua tanaman pasti berbuah .Sebagian tanaman berbunga putih .
a.       Semua tanaman yang berbuah memiliki bunga putih
b.      Semua tanaman yang berbuah memiliki bunga bukan putih
c.       Sebagian tanaman yang berbuah memiliki bunga bukan putih
d.      Semua tanaman yang tidak berbuah memiliki bunga putih
e.      Semua tanaman yang tidak berbuah memiliki bunga bukan putih
Dari pernyataan jelas bahwa sebagian tanaman yang berbuah memiliki bunga putih , maka sebagian tanaman yang berbuah ( lainnya ) memiliki bunga bukan putih
Jawaban : C
5.       
     5. Jika kakek datang ibu membuat masakan daerah .Jika ibu membuat masakan daerah ayah pulang cepat . Hari ini ayah pulang cepat .
a.       Hari ini ibu memasak opor ayam
b.      Hari ini ibu memasak sate Madura
c.       Hari ini ayah tidak banyak pekerjaan
d.      Hari ini kakek tidak datang
e.      Hari ini kakek datang
Ayah pulang cepat jika ibu membuat masakan daerah . Ibu membuat masakan daerah jika kakek datang Jadi jika hari ini ayah pulang cepat maka hari ini kakek datang .
Jawaban : E

Sumber : Nano Sunarto , Dila Press 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar